[Τεύχος 1, Έκδοση 1

 
February 2015 | Γυμνάσιο Επισκοπής | 2810771241

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Πλαίσιο κειμένου: Περιεχόμενα
Άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος
Τίτλος άρθρου 	1
Τίτλος άρθρου 	2
Τίτλος άρθρου 	3
Τίτλος άρθρου 	4
Μεμονωμένα σημαντικά θέματα
Βασικό άρθρο	2
Βασικό άρθρο	3
Βασικό άρθρο	4
Βασικό άρθρο	5
Επικεφαλίδα κύριου άρθρου

Με λίγα λόγια, μια επικεφαλίδα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το περιεχόμενο του άρθρου και να έλκει το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Αναπτύξτε την επικεφαλίδα προτού γράψετε το άρθρο. Έτσι, η επικεφαλίδα θα σας βοηθήσει να παραμείνετε στο θέμα του άρθρου.

Ενδεικτικά παραδείγματα επικεφαλίδων είναι τα εξής: "Το προϊόν μας κερδίζει το πρώτο βραβείο", "Ένα νέο προϊόν που θα σας λύσει τα χέρια!", "Η συμμετοχή είναι που αξίζει" ή "Το νέο γραφείο μας ανοίγει κοντά σας".

Ένα πλεονέκτημα της χρήσης του ενημερωτικού δελτίου ως εργαλείο προώθησης είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επανειλημμένα το περιεχόμενο από άλλο υλικό μάρκετινγκ, όπως δελτία τύπου και έρευνες αγοράς.

Κύριος σκοπός της διανομής ενός ενημερωτικού δελτίου είναι η πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Ωστόσο, προκειμένου να έχει επιτυχία ένα ενημερωτικό δελτίο, πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι χρήσιμο στους αναγνώστες.

Ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τοποθεσία σας στο Web. Το Microsoft Word προσφέρει μια απλή μέθοδο μετατροπής του ενημερωτικού δελτίου σε δημοσίευση στο Web. Έτσι, όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, μπορείτε να το μετατρέψετε σε τοποθεσία Web και να το δημοσιεύσετε.

Τα θέματα που παρουσιάζονται στα ενημερωτικά δελτία είναι άπειρα. Μπορείτε να συμπεριλάβετε άρθρα με επίκεντρο την τρέχουσα τεχνολογία ή τις καινοτομίες στον τομέα σας.

 

 

Επικεφαλίδα δεύτερου άρθρου

Σκεφτείτε το περιεχόμενο του άρθρου και αναρωτηθείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει ή βελτιώνει τη μετάδοση του μηνύματος. Αποφύγετε τις εικόνες που φαίνονται άσχετες με το θέμα. Η Microsoft διαθέτει χιλιάδες εικόνες clip art από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και τις οποίες μπορείτε να εισαγάγετε στο ενημερωτικό δελτίο σας.

 


Επικεφαλίδα βασικού άρθρου

 

 

 

 

 

Επικεφαλίδα βασικού άρθρου


 

 

 

 

 

Επικεφαλίδα βασικού άρθρου

 

 

 

Επικεφαλίδα βασικού άρθρου

 

 


 

 

Επικεφαλίδα συνοπτικού άρθρου

 

Επικεφαλίδα συνοπτικού άρθρου

 

 

[Όνομα παραλήπτη]

[Διεύθυνση]

[Διεύθυνση 2]

[Πόλη, Ταχ. κώδ.]

 

Γυμνάσιο Επισκοπής

[Διεύθυνση εταιρείας]