ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.14109/ΓΔ4/12-09-2021 ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 455/6-02-2021 τ. Β),όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αρ. πρωτ.43274/ΓΔ4/14-04-2021 ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 1512/14-04-2021 τ. Β), για  τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, που συγκατοικούν με άτομα μέχρι δευτέρου βαθμού που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, και την ένταξη των μαθητών αυτών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μπορείτε να καταθέσετε στο Γραφείο της Διεύθυνσης  του σχολείου τη Δευτέρα 19 Απριλίου  2021  τα παρακάτω δικαιολογητικά αφού προηγουμένως έχετε επικοινωνήσει  με τη Διευθύντρια:

 1. Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το δεύτερο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα/τα και ένταξης του μαθητή/της μαθήτριας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 2. Το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, που αποδεικνύουν ότι το  συνοικούν με αυτούς πρόσωπο, πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα σε σφραγισμένο φάκελο.

Παράλληλα μέσα στο φάκελο συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν  η  αρμόδια Επιτροπή  του άρθρου 1 της ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

 

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι στην αρμόδια Επιτροπή            με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, μέσω της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας            Εκπαίδευσης.

 

Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή /τρια, τα οποία μπορεί να αποτελούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχόμενου μακρόχρονης αποχής από το

σχολείο είναι οι κάτωθι περιπτώσεις:

 1. άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
 2. άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
 3. άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,
 4. άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια(κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1<30%, διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία με διάχυσης<40%,
 5. άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου),
 6. άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση,
 7. άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

         

  Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό  ΦΕΚ 1512/14-04-2021 κάνοντας κλικ εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.14109/ΓΔ4/12-09-2021 ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 455/6-02-2021 τ. Β),  που αφορά τη δικαιολόγηση απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο  του σχολικού έτους 2020-2021 των μαθητών, οι οποίοι δεν πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα αλλά συγκατοικούν με άτομα μέχρι δευτέρου βαθμού και  ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου  σχετικά με τη λοίμωξη Covid 19, μπορείτε να καταθέσετε στο Γραφείο της Διεύθυνσης μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10 το πρωί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/πάσχουν από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και ένταξης του/της μαθήτριας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 2. Το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, που αποδεικνύουν ότι το  συνοικούν με αυτό πρόσωπο, πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα σε σφραγισμένο φάκελο.

Παράλληλα μέσα στο φάκελο συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν  η  αρμόδια Επιτροπή  του άρθρου 1 της ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

 

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι στην αρμόδια Επιτροπή            με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, μέσω της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας            Εκπαίδευσης.

 

Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή /τρια, τα οποία μπορεί να αποτελούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχόμενου μακρόχρονης αποχής από το

σχολείο είναι οι κάτωθι περιπτώσεις:

 1. άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
 2. άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,
 3. άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπο χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,
 4. άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια(κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1<30%, διάμεση πνευμονοπάθεια με δοκιμασία με διάχυσης<40%,
 5. άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου),
 6. άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση,
 7. άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

         

  Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ κάνοντας κλικ εδώ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο επανέναρξης των μαθημάτων, μετά τη λήξη της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω της ασθένειας COVID-19.

 •       Οι μαθητές/τριες θα επιστρέψουν στο σχολείο τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021   και το κουδούνι θα χτυπάει στις 8:15 καθημερινά.
 •     Τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρήσουν το πρωί κανονικά από τις κατά τόπους αφετηρίες τους έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να φτάσουν έγκαιρα στο σχολείο. Βεβαιώσεις μετακίνησης από και προς το σχολείο  θα δοθούν αύριο σε όλους τους μαθητές.
 •       Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλη τη σχολική κοινότητα   σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  στο σχολείο καθώς και στα σχολικά λεωφορεία ως μέτρο πρόληψης της διασποράς και προστασίας από τον κορωνοϊό.
 •       Καλό θα είναι οι μαθητές να έχουν μαζί τους τουλάχιστον μια μάσκα επιπλέον σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσουν  αυτήν την οποία φοράνε.
 •       Μάσκες φοράμε, αποστάσεις κρατάμε!
 •       Κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο οι μαθητές/τριες παραμένουν στο προαύλιο χώρο του σχολείου , και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Γυμνασίου και προς το γήπεδο του μπάσκετ κρατώντας αποστάσεις μεταξύ τους. Αναλυτικές οδηγίες θα τους δοθούν και πάλι  τη Δευτέρα 1/02/2021.
 •       Δεν πραγματοποιείται η πρωινή συγκέντρωση των μαθητών στον προαύλιο χώρο του σχολείου και η καθιερωμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 •       Ισχύει το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 •       Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους την απαραίτητη γραφική ύλη (στυλό, γόμες, κτλ), καθώς οποιαδήποτε ανταλλαγή υλικού ανάμεσα στους μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται.
 •       Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά παιχνίδια και η χρήση μπάλας.
 •       Το κυλικείο θα είναι ανοιχτό.
 •       Αν το παιδί σας δε νιώθει καλά, θα πρέπει να παραμείνει στο  σπίτι και να ενημερώσετε το σχολείο τηλεφωνικά ή με e-mail.
 •       Ενδέχεται τα σχολικά λεωφορεία να έρχονται αργότερα από την ώρα λήξης των μαθημάτων ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος , οπότε καλό θα είναι, αν μπορείτε, να έρχεστε να παίρνετε τα παιδιά σας την ώρα λήξης των μαθημάτων. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα σχολικά λεωφορεία μεταφέρουν και μαθητές του Γενικού Λυκείου και τα προγράμματα των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι τελείως διαφορετικά και κατά συνέπεια και η ώρα λήξης των μαθημάτων.
 •       Επίσης, συνιστάται η μεταφορά και η παραλαβή των μαθητών από και προς το σχολείο να γίνεται από ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς ή ένα άτομο της κατοικίας του παιδιού.
 •       Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών για την αποφυγή συγχρωτισμού, για το φυσικό εξαερισμό και την καθαριότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
 •       Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του Covid 19, σας παρακαλούμε για  οποιοδήποτε έγγραφο (βεβαίωση, πιστοποιητικό κλπ) ή ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεστε, να  επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο ( Τηλ. και Φαξ :2810-771241) ή ηλεκτρονικά με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου  mail@gym-episk.ira.sch.gr τόσο για την ασφάλεια τη δική σας όσο και για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας. Αν για κάποιον/α η φυσική παρουσία στο σχολείο κρίνεται απολύτως απαραίτητη, η πρόσβαση στο σχολείο θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, αφού προηγουμένως έχετε επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με e-mail με το σχολείο και τηρώντας όλες τις απαραίτητες ατομικές προφυλάξεις.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

 

 

ENΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση από τους μαθητές του Γυμνασίου των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ο όρος Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου σημαίνει την παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 3. Μαθηματικά,
 4. Φυσική,
 5. Χημεία και
 6. Αγγλικά.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που παρουσιάζουν αδυναμία στα παραπάνω  μαθήματα και επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε αυτά.

Σκοπός δηλαδή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών/τριών στα μαθήματα αυτά και γι’ αυτό κριτήριο για την επιλογή – συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας αποτελεί η επίδοση του μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής ανά τάξη εβδομαδιαίως:

 • Για την Α΄ Τάξη Γυμνασίου: 

3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

3 ώρες Μαθηματικά, 

1 ώρα Φυσική και 

2 ώρες Αγγλικά

 • Για τη Β’ Τάξη Γυμνασίου:

3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

3 ώρες Μαθηματικά,

1 ώρα Φυσική, 

1 ώρα Χημεία και 

2 ώρες Αγγλικά

 • Για τη Γ’ Τάξη Γυμνασίου:

3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

2 ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

3 ώρες Μαθηματικά,

1 ώρα Φυσική,

1 ώρα Χημεία και 

2 ώρες Αγγλικά

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος του σχολείου.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα  έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Για την έναρξη των μαθημάτων καθώς επίσης και τον τόπο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Όσοι γονείς επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας το σχολικό έτος 2020-2021 θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή  29 Νοεμβρίου 2020 τη σχετική αίτηση-δήλωση.

 • για την Α’ Γυμνασίου, κάντε κλικ εδώ
 • για τη Β’ Γυμνασίου, κάντε κλικ εδώ και 
 • για τη Γ’ Γυμνασίου, κάντε κλικ εδώ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διευθύντρια.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Στην πλατφόρμα  CISCO WEBEX MEETINGS για την τηλεκπαίδευση  μπορεί κανείς να συνδεθεί και μέσω σταθερού τηλεφώνου , αν δε διαθέτει  internet, όπου μόνο μπορεί να ακούει.

Οι μαθητές, που θα συνδεθούν με σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρήση ίντερνετ για τα τηλεμαθήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον δεκαψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στην εικονική τάξη του κάθε καθηγητή.

Ο δεκαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε καθηγητή έχει αναρτηθεί στο e-class στο μάθημα της πληροφορικής για τους μαθητές και έχει γνωστοποιηθεί στους γονείς με e-mail.

Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν  τις παρακάτω οδηγίες σύνδεσης:  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Call In, δηλαδή την κλήση σταθερού Ελληνικού αριθμού από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Αυτό θα σας επιτρέψει να συμμετέχετε στο μάθημα και να παρακολουθήσετε το ηχητικό κομάτι. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ΜΟΝΟ εφόσον δεν έχετε σύνδεση στο internet.

1.Από το τηλέφωνό σας καλέστε 211 990 2394. Προσοχή: αυτός είναι ο μόνος αριθμός που πρέπει να καλείτε. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κλήσης διεθνών τηλεφωνικών αριθμών, όμως κάτι τέτοιο θα έχει υψηλές χρεώσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο τον Ελληνικό αριθμό.

2.Όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα, πληκτρολογήστε τον δεκαψήφιο κωδικό της αίθουσας που αντιστοιχεί σε κάθε καθηγητή και στο τέλος πατήστε δίεση (#).

3.Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#).

4.Αν ο καθηγητής έχει ξεκλειδώσει την αίθουσα συνδέεστε σ? αυτή και μπορείτε να ακούσετε τον καθηγητή και τους συμμαθητές σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου τα Γυμνάσια θα είναι κλειστά λόγω των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν  για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Για το λόγο αυτό τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 αρχίζει η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές που παρακολουθούν ζωντανά με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεμαθήματα) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο ή στο τάμπλετ, με την οποία θα συνδεθούν οι μαθητές για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά, είναι η CISCO WEBEX MEETINGS μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτή οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ και  κινητό  τηλέφωνο (smart phone) με σύνδεση στο διαδίκτυο (Ιnternet) απαραιτήτως.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς χρέωση δεδομένων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της χώρας στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση  θα γίνεται σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος  αλλά οι διαδικτυακές ώρες διδασκαλίας αλλάζουν. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος και την ώρα έναρξης της κάθε διδακτικής ώρας.

Κάθε καθηγητής έχει το δικό του  προσωπικό δωμάτιο (Personal Room) όπου δέχεται τους μαθητές του που αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό ΣΥΝΔΕΣΜΟ-LINK  στην πλατφόρμα CISCO.

Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, αφού πρώτα έχουν συνδεθεί με το internet και με ένα φυλλομετρητή (browser) π.χ. Google Chrome, Mozilla,να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες σύνδεσης μέσω  ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ με την πλατφόρμα CISCO WEBEX MEETINGS:

 • Kάνετε κλικ στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ-WEBEX LINK του καθηγητή που θέλετε να συνδεθείτε
 • Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε ?join from your browser? για συνδεθείτε μέσω του φυλλομετρητή (πχ chrome) ή ?download it now? για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

 • Αν επιλέξετε να κατεβάσετε την εφαρμογή θα πρέπει να κάνετε κλικ στο ?webex.exe? που έχει κατέβει στον υπολογιστή σας για να εγκατασταθεί η εφαρμογή. Αντίστοιχα στις κινητές συσκευές πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή webex. 

Αφού εγκατασταθεί η εφαρμογή θα δείτε την παρακάτω εικόνα:

Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε το πραγματικό σας όνομα και επίθετο, για να σας αναγνωρίσει ο διδάσκων καθηγητής. Η διεύθυνση e-mail δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί. Αν όμως θέλετε να την συμπληρώσετε καλό θα είναι να βάλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (πχ onoma_xrhsth@sch.gr)

 • Πατήστε   NEXT και
 • Τέλος κάνετε κλικ στο Join Meeting και περιμένετε να σας δεχτεί ο καθηγητής με τον οποίο έχετε μάθημα και να βρεθείτε με τους συμμαθητές σας  και ?.. 
 • Καλό τηλεμάθημα!!!

Κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές/τριες να συνδέονται λίγο πριν από την έναρξη (5 λεπτά νωρίτερα) των τηλεμαθημάτων  έτσι ώστε να γίνεται  έγκαιρα η σύνδεσή τους με την αίθουσα διδασκαλίας του καθηγητή που πρόκειται να παρακολουθήσουν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων αυτών οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται  σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους καθηγητές τους π.χ. να απαντούν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat.

Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές/τριες. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019.

Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, το οποίο προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της. 

 

 

 

 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αν τα παιδιά σας εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες (όπως αναγράφονται στο άρθρο 8 του ΦΕΚ 3780/τ.Β/8-09-2020) παρακαλώ πολύ να προσκομίσετε στο Γραφείο της Διεύθυνσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες μέχρι αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Χρειάζεται να προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HlV και CD4 <500).

vi.Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20ης/μέρα).

vii.Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

Για τους μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και απουσιάζουν από το σχολείο οι απουσίες τους καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται.

Προβλέπεται επίσης η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η οποία μάλιστα είναι και υποχρεωτική.

Η διευθύντρια

Βίλμα Χ. Βαβουρανάκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 χτύπησε στις 8:15 το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά.

Οι μαθητές οδηγήθηκαν στις τάξεις τους και ενημερώθηκαν για την πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.

Στη συνέχεια δόθηκαν τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς και δύο μάσκες ?μία από το Υπουργείο Παιδείας και μία από το Δήμο Χερσονήσου ? σε κάθε μαθητή.

Στις 11:00 π.μ. έγινε η τέλεση του Αγιασμού μαζί με το Γενικό Λύκειο Επισκοπής στο προαύλιο του σχολείου με εκπροσώπους μαθητών και καθηγητών.

Ήταν τιμή και χαρά μας που παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου, ο κ. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Επισκοπής, ο κ. Καραπιπεράκης Μηνάς στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού ο ακούραστος πατέρας Παύλος Καλουτσάκης επισκέφθηκε και ευλόγησε όλα τα τμήματα του σχολείου και με μειλίχιο ύφος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και έδωσε πολύτιμες συμβουλές στους μαθητές μας.

Μολονότι η σημερινή μέρα σηματοδότησε ένα ξεκίνημα με αρκετές πρωτόγνωρες ιδιαιτερότητες, όλα κύλησαν ομαλά.

Ευχόμαστε να έχουμε όλοι μια καλή σχολική χρονιά!!!

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 8:15πμ.

Το πρώτο κουδούνι για το σχολικό έτος 2020-2021 θα χτυπήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:15π.μ.

Τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρήσουν το πρωί κανονικά από τις κατά τόπους αφετηρίες τους έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να φτάσουν έγκαιρα στο σχολείο.

Οι μαθητές/τριες, κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο, φοράνε μάσκες ως μέτρο πρόληψης της διασποράς και προστασίας από τον κορωνοϊό.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο σχολείο από όλη τη σχολική κοινότητα.

Μάσκες φοράμε, αποστάσεις κρατάμε!

Οι μαθητές ανά τμήμα θα οδηγηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας και
θα ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου τη φετινή χρονιά και τα μέτρα πρόληψης από τον ιό COVID19 .

Θα δοθούν στους μαθητές τα σχολικά βιβλία, τοποθετημένα σε τσάντα, που θα βρίσκεται στη θέση του/της κάθε μαθητή/τριας καθώς επίσης και το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα ισχύσει την Τρίτη 15/09/2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική φωτογραφία.

Το κυλικείο του σχολείου θα είναι ανοικτό.

Ο Αγιασμός προγραμματίζεται να γίνει στις 11:00 π.μ.

Οι μαθητές/τριες θα σχολάσουν στις 11:45 π.μ. και τα σχολικά λεωφορεία αναμένεται ότι θα αναχωρήσουν από το σχολείο στις 11:45.

Καλή αρχή και καλή σχολική χρονιά ? με υγεία !!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 • Οι μαθητές καθώς και οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο σχολείο με μάσκα.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στο σχολείο, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συγχρωτισμός καθώς και στα σχολικά λεωφορεία.

 • Μαθητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, και παραμένει στο σχολείο με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

 • Κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο οι μαθητές/τριες παραμένουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου , και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την κεντρική είσοδο του Γυμνασίου και προς το γήπεδο του μπάσκετ κρατώντας αποστάσεις μεταξύ τους. Αναλυτικές οδηγίες θα τους δοθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

 • Δεν πραγματοποιείται η πρωινή συγκέντρωση των μαθητών στον προαύλιο χώρο του σχολείου και η καθιερωμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

 • Το κουδούνι θα χτυπάει στις 8:15 καθημερινά και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες στους μαθητές για να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας ανά τμήμα έτσι ώστε να περιορίζεται ο συνωστισμός τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο.

 • Έχει γίνει ειδική διαρρύθμιση των αιθουσών διδασκαλίας .

Συγκεκριμένα ένας μαθητής κάθεται σε κάθε θρανίο και τηρείται η απόσταση μεταξύ των θρανίων του 1,5 μέτρου.

Προκειμένου να τηρείται απόσταση μεταξύ των μαθητών, έχει επικολληθεί μαύρη ταινία στο πάτωμα και εκεί πάνω έχει τοποθετηθεί το θρανίο για να υπενθυμίζει στους μαθητές ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του θρανίου από τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, η καρέκλα του μαθητή έχει τοποθετηθεί σε θέση τέτοια έτσι ώστε να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των μαθητών και συνάμα να έχουν όλοι οι μαθητές ορατότητα προς τον πίνακα.

Τέλος, καρτελάκι με το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή, σε όρθια θέση και ορατή από την είσοδο του κάθε τμήματος, έχει τοποθετηθεί πάνω στο θρανίο έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο κάθε μαθητής κατά την είσοδό του στην αίθουσα διδασκαλίας και να αποφευχθεί συνωστισμός. Μπορείτε να δείτε τις σχετικές φωτογραφίες όπου οι μπλε τσάντες που φαίνονται περιέχουν τα βιβλία που θα πάρει ο κάθε μαθητής τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

 • Υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα δίπλα στην πόρτα, σε εμφανές σημείο, σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας έτσι ώστε οι μαθητές να βάζουν αντισηπτικό διάλυμα κατά την είσοδο και έξοδό τους από την αίθουσα διδασκαλίας . Αναγράφεται η σχετική οδηγία για να τηρείται από τους μαθητές. Μπορείτε να δείτε τη σχετική φωτογραφία

  • Έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος παραμονής μαθητών σε περίπτωση αδιαθεσίας τους. Αν το παιδί σας δε νιώθει καλά, κρίνεται απαραίτητο να το κρατήσετε σπίτι.

  • Το κυλικείο θα είναι ανοιχτό.

  • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους την απαραίτητη γραφική ύλη (στυλό, γόμες, κτλ), καθώς οποιαδήποτε ανταλλαγή υλικού ανάμεσα στους μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται.
  • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μπάλες ή παιχνίδια .
  • Νέο πρόγραμμα θα δίνεται στους μαθητές κάθε μέρα. Τα σχολικά λεωφορεία θα μεταφέρουν κανονικά τους μαθητές από και προς το σχολείο. Για την ώρα αποχώρησης των σχολικών λεωφορείων από το σχολείο θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα από τα παιδιά σας. Ενδέχεται τα σχολικά λεωφορεία να έρχονται αργότερα από την ώρα λήξης των μαθημάτων ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος , οπότε καλό θα είναι, αν μπορείτε, να έρχεστε να παίρνετε τα παιδιά σας την ώρα λήξης των μαθημάτων. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα σχολικά λεωφορεία μεταφέρουν και μαθητές του Γενικού Λυκείου και τα προγράμματα των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι τελείως διαφορετικά και κατά συνέπεια και η ώρα λήξης των μαθημάτων.

  • Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών για την αποφυγή συγχρωτισμού, για το φυσικό εξαερισμό και την καθαριότητα του σχολείου.

  • Οποιοδήποτε έγγραφο (βεβαίωση, πιστοποιητικό κλπ) χρειάζεστε καλό θα είναι να το ζητάτε ηλεκτρονικά με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του mail@gymepisk.ira.sch.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο ( Τηλ. και Φαξ :2810-771241).

  Παρακαλείσθε να διαβάσετε με μεγάλη προσοχή τις παρακάτω οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

  • Έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος παραμονής μαθητών σε περίπτωση αδιαθεσίας τους.

  Αν το παιδί σας δε νιώθει καλά, κρίνεται απαραίτητο να το κρατήσετε σπίτι.

1) Για τους γονείς

2) Για τους μαθητές

3) Για το πώς μιλάω για την ασθένεια COVID 19

4) Γιατί να φοράω μάσκα

5) Αφίσες μάσκας

6) Οδηγίες για χρήση της μάσκας

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε να είστε υγιείς εσείς και οι οικογένειές σας.

Καλή σχολική χρονιά!!!

Από τη Διεύθυνση